Ga naar de inhoud

Vanaf 1 januari 2024 is het volledig elektronisch oprichten van een besloten vennootschap (bv) mogelijk, waardoor jouw fysieke aanwezigheid bij de notaris niet meer noodzakelijk is. Sinds 1 augustus 2021 is het volgens Europese richtlijnen toegestaan om een bv volledig digitaal op te richten, ook wel bekend als DOBV. Door de uitstelmogelijkheid in de Europese richtlijn heeft het enige tijd geduurd voordat deze digitale oprichting daadwerkelijk mogelijk werd. In 2022 is daarom een wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is in 2023 goedgekeurd door de Tweede Kamer en later ook door de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2024 is de digitale oprichting van een bv, oftewel DOBV, officieel mogelijk.

Het fysiek oprichten van een bv

De totstandkoming van een besloten vennootschap (bv) gebeurt doorgaans bij een notaris. Eerder was het een vereiste dat de oprichters zich persoonlijk identificeerden bij de notaris voordat deze de vennootschap oprichtte. In situaties waarin dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld wanneer de oprichters zich in het buitenland bevinden, dient de identificatie te geschieden via een lokale notaris in het desbetreffende land waar de oprichters zich bevinden.

De digitale oprichting van een bv (DOBV)

Met ingang van 1 januari 2024 is het mogelijk om het volledige traject voor het oprichten van een besloten vennootschap digitaal af te werken. Via een speciaal ontworpen systeem kan een notaris de identiteit van de oprichters vaststellen door middel van een videoverbinding. Zowel de oprichtingsakte als de ondertekening daarvan mogen tevens volledig elektronisch plaatsvinden.

Online een bv oprichten? Dit zijn de stappen:

Stap 1: Je neemt contact op met ons. Wij informeren je dan over onze werkwijze, afspraken en wensen.

Stap 2: Nadat wij je wensen op een rijtje hebben, schrijven wij een offerte uit voor de digitale oprichting van een bv.

Stap 3: Als je akkoord bent met de overeenstemming, stellen wij meerdere afspraken vast over het vervolg van de oprichting. Hierbij maken wij ook alle nodige documenten op.

Stap 4: Als alles in orde is maak je een afspraak waarin wij digitaal de documenten doornemen en je de akte kunt ondertekenen. Dit gaat via een digitale link in een veilige digitale notarisomgeving.

Stap 5: Voor de afspraak is het nodig dat je inlogt via een digitale omgeving en je je kunt identificeren met een digitaal identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau “hoog”. In deze afspraak bespreken wij de oprichting van het bv met je, aan de hand van de akte van oprichting die wij delen op het scherm. Hierna kan de akte digitaal worden ondertekend.

Stap 6: Nadat wij de akte ook ondertekend hebben wordt de bv officieel opgericht.

Zo maken wij het dus mogelijk om digitaal een bv met je op te richten. Uiteraard blijft het ook mogelijk om fysiek een bv op te richten. We denken graag met je mee tijdens dit proces.

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Waarmee kunnen we helpen?

Deel dit item