Ga naar de inhoud

Een testament is een algemeen bekend begrip maar niet iedereen weet wat een levenstestament is. Waar een testament gericht is op wat er moet gebeuren met een nalatenschap na het overlijden, is het levenstestament juist gericht op de wensen en behoeftes tijdens het leven. Dit kan tijdelijk zijn wanneer u zelf niet meer kunt handelen, in verband met ziekte of ongeval. Maar dit kan ook permanent zijn in geval van bijvoorbeeld dementie. Met een levenstestament kun je iemand de verantwoordelijkheid geven om jouw wensen en zaken te behartigen wanneer u zelf niet meer in staat bent om dit te doen.

Waarom een levenstestament?

Juridische zaken vereenvoudigen

Het moderne leven brengt vaak complexe juridische kwesties met zich mee. Wie regelt uw bankzaken als je in het buitenland bent? Wie beslist over medische procedures als je in een coma verkeert? Het levenstestament voorziet in deze complexiteit door specifieke bepalingen vast te leggen.

Familieharmonie behouden

Familierelaties kunnen worden belast als er onduidelijkheid heerst over de wensen van een familielid dat niet in staat is om te communiceren. Een levenstestament kan duidelijkheid bieden en zo familieconflicten verminderen.

Voorkomen van onderbewindstelling

Een goed opgesteld levenstestament kan voorkomen dat de rechter een bewindvoerder benoemt om uw belangen te behartigen als u niet in staat bent om dat zelf te doen. Dit betekent behoud van autonomie en privacy.

Hoe moet je een levenstestament opstellen?

Het opstellen van een levenstestament is een proces dat zorgvuldigheid vereist. Samenwerken met een notaris is essentieel. Een goede notaris zal niet alleen de juridische aspecten behandelen, maar ook de emotionele en persoonlijke aspecten begrijpen. Dit omvat het bespreken van familiedynamieken, persoonlijke waarden en individuele levensdoelen.

Het proces omvat vaak het identificeren van een vertrouwenspersoon of gevolmachtigde die uw belangen zal behartigen als u dat zelf niet kunt. Het kan ook het vastleggen van medische voorkeuren, zoals de keuze voor levensverlengende behandelingen, omvatten. Financiƫle regelingen, eigendomsbeheer en bedrijfsvoering kunnen ook worden opgenomen in het levenstestament.

De toekomst voorbereiden

Een levenstestament is niet statisch. Levensgebeurtenissen zoals huwelijken, geboortes, overlijdens en veranderingen in financiƫle status kunnen invloed hebben op uw wensen. Het is daarom verstandig om regelmatig, bijvoorbeeld om de vijf jaar, uw levenstestament met de notaris te bespreken.

Waarmee kunnen we helpen?

Deel dit item