Ga naar de inhoud

TESTAMENT

In een testament kun je regelen wat er gaat gebeuren met je nalatenschap. Wil je een testament laten opstellen of wijzigen? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen over de mogelijkheden.

Een testament is een juridisch document dat je wensen met betrekking tot je nalatenschap vastlegt. Het bied je de mogelijkheid om specifieke instructies te geven over hoe je bezittingen en eigendommen moeten worden verdeeld na je overlijden. Met een testament kun je niet alleen erfgenamen aanwijzen, maar ook bepalen hoe je nalatenschap wordt verdeeld, erfbelasting verminderen, voogden voor minderjarigen benoemen en zelfs bepalen wie de nalatenschap afwikkelt. Het opstellen van een testament biedt gemoedsrust en zorgt ervoor dat je wensen worden gerespecteerd.

TESTAMENT VOOR JE NALATENSCHAP

Een testament kun je laten opstellen, zodat er na je overlijden je nabestaanden precies weten wat er met je bezittingen moet gebeuren. Het stelt je in staat om je nalatenschap op maat te regelen en bepaalde aspecten van de erfenis te beïnvloeden.

ERFGENAMEN IN TESTAMENT AANWIJZEN

In een testament kun je specifiek benoemen wie je erfgenamen zijn en hoe je bezittingen onder hen verdeeld moeten worden. Dit kan onder meer familieleden, vrienden, liefdadigheidsinstellingen of andere personen zijn.

Indien gewenst, kun je bepaalde personen of familieleden uitsluiten van de erfenis. We spreken dan van een onterving.

BESCHERMING VAN PARTNER EN KINDEREN

Als je samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, erft je partner niet automatisch van je. Met een testament kun je de positie van je partner en kinderen beter beschermen door hen specifiek als erfgenaam aan te wijzen.

Daarnaast als je minderjarigen hebt, kun je een voogd aanwijzen die voor hen zal zorgen en hun vermogen zal beheren tot ze volwassen zijn.

EXECUTEUR AANWIJZEN

Je kunt een executeur benoemen, die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van je nalatenschap en het uitvoeren van je wensen zoals vastgelegd in het testament.

CONTACT

Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor deskundig advies voor het opstellen van een testament. Ons team van Veen en Veste staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Zo kunnen we samen je wensen vastleggen voor je nalatenschap.

Waarmee kunnen we helpen?

Deel dit item