Ga naar de inhoud

RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE BV

De BV is een rechtspersoon, wat betekent dat het een entiteit op zichzelf is en zelfstandig kan opereren in het economisch verkeer. De oprichting van een Besloten Vennootschap (BV) vindt altijd plaats via een notaris. In de oprichtingsakte worden de statuten van de BV vastgelegd. Door het oprichten van een BV wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouder/bestuurder uitgesloten, terwijl jij als aandeelhouder (mede-)eigenaar wordt van de BV.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van een BV draagt de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse management en de besluitvorming binnen de onderneming. Dit bestuur wordt vaak gevormd door één of meerdere directeuren, die namens de BV handelen en haar belangen behartigen. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het uitstippelen van de strategie, het nemen van financiële beslissingen, en het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten. Ze leggen verantwoording af aan de aandeelhouders en moeten te allen tijde het belang van de BV vooropstellen.

TOEZICHT EN ADVIES

Naast het bestuur kan een BV ook een Raad van Commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur en advies verstrekt. Effectief bestuur is van cruciaal belang voor het succes en de integriteit van de BV.

CONTACT

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze diensten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om je te helpen bij al je notariële behoeften.

Waarmee kunnen we helpen?

Deel dit item