Ga naar de inhoud

HUIS VERKOPEN BINNEN DE FAMILIE

Als je wilt dat je woning in de familie blijft of alvast een gedeelte van je vermogen naar de volgende generatie gaat, kun je bijvoorbeeld je woning verkopen of schenken aan de kinderen. In deze situatie is het belangrijk om de notaris zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken.

DESKUNDIG ADVIES VOOR HUIS VERKOOP BINNEN DE FAMILIE

Bij Veen & Veste begrijpen we dat het verkopen van een woning binnen de familie een speciale en gevoelige transactie is. Het is essentieel om het proces correct te doorlopen om eventuele complicaties in de toekomst te voorkomen. Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden:

BELANGRIJKE STAPPEN BIJ VERKOOP AAN FAMILIE

Koopovereenkomst: Een formele koopovereenkomst is noodzakelijk, zelfs bij transacties binnen de familie. Dit kan worden opgesteld via een makelaar of direct via de notaris.

Overdracht Ouder-Kind: Bij een overdracht tussen ouder en kind voert de notaris de nodige controles uit en stelt de benodigde aktes op. Indien er nog een hypotheek op de woning rust, zorgt de notaris voor de aflossing bij de overdracht. Ook eventuele nieuwe hypotheekregelingen worden door de notaris afgehandeld.

Taxatierapport: Voor de overdracht is een taxatierapport vereist. Dit rapport wordt gebruikt door de notaris om de werkelijke waarde van de woning vast te stellen, met het oog op bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting.

Schenkbelasting: Naast eventuele overdrachtsbelasting kan er ook sprake zijn van schenkbelasting. De recente wijzigingen in de vrijstelling, met name de afschaffing van de Jubelton per januari 2024, hebben invloed op de fiscale consequenties van schenkingen binnen de familie. Voor gedetailleerde informatie hierover kun je een afspraak maken bij de notaris, die je hierover zal adviseren.

HET NOTARIËLE PROCES

Conceptakte(s) en Nota van Afrekening: Ongeveer een week voor de aktepassering ontvang je de conceptakte(s) en de nota van afrekening van de notaris. Deze documenten worden zorgvuldig gecontroleerd en besproken voordat de akte(s) worden getekend.

Akteondertekening: Je komt naar het kantoor van de notaris om de akte(s) te ondertekenen. Na ondertekening worden de afschriften naar het Kadaster gestuurd voor registratie.

Kadasterregistratie: Na succesvolle registratie wordt het kind officieel de eigenaar van de woning. De notaris zorgt voor de overdracht van gelden naar de ouders en eventuele aflossing van hypotheekschulden.

CONTACT

Heb je vragen of wil je meer informatie over het verkopen van een woning binnen de familie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om je te helpen bij al je notariële behoeften.

Waarmee kunnen we helpen?

Deel dit item