Ga naar de inhoud

Het overlijden van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis die gepaard gaat met veel emoties. In deze periode moet er echter ook praktische zaken worden geregeld.

ROL VAN EXECUTEUR

Indien de overledene in zijn testament een executeur heeft aangewezen, is deze persoon verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. De executeur zorgt ervoor dat de wensen van de overledene worden nagestreefd en het nalatenschap correct wordt verdeeld.

NOTARIËLE ONDERSTEUNING

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat de notaris het proces van nalatenschapsafwikkeling overneemt. Dit kan variëren van het indienen van de erfbelastingaangifte tot de volledige afwikkeling van de nalatenschap.

ROL BIJ GESCHILLEN TUSSEN ERFGENAMEN

Als erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap, kan een notaris worden ingeschakeld als neutrale partij om het proces te begeleiden en de nalatenschap op correcte wijze af te wikkelen.

AANWIJZING ALS EXECUTEUR

Het is mogelijk om de notaris al bij leven aan te wijzen als executeur in het testament. Hierdoor krijgt de notaris de bevoegdheid om de nalatenschap af te wikkelen volgens de wensen van de overledene en de geldende wet- en regelgeving.

CONTACT

Heb je vragen over het afwikkelen van een nalatenschap of wil je meer informatie over hoe Veen en Veste je kan bijstaan tijdens deze moeilijke periode? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat klaar om je vragen te beantwoorden en je te voorzien van de nodige ondersteuning en advies.

Waarmee kunnen we helpen?

Deel dit item